Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: MARSHULTASJÖN, 632515 148098 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 12,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: höst
Kostnad totalt:
Kommentar: