Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRSJÖN, 628881 136095 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 74,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: höst
Kostnad totalt:
Kommentar: