Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: ARE SJÖ, 632231 146008 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 34,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: