Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: GUNNALTASJÖN, 628570 135207 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 34,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 0
Kommentar: