Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: TORSERYDSSJÖN, 630037 135928 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid: vår
Kostnad totalt: 0
Kommentar: