Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Kårestadån 164, 07VM164 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt: 0
Kommentar: