Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Valsjön, 653389 146524 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 17,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 15215
Kommentar: