Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Gryssjön, 663416 146864 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 0,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: