Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Lersjön, 658898 143102 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 21,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 23494
Kommentar: