Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Korptjärn, 659447 143338 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1411
Kommentar: