Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Mörttjärnen, 664394 143583 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 0,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 0
Kommentar: