Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Mörttjärnen, 664394 143583 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 4738
Kommentar: