Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: TREHÖRN, 640235152398 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 9,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 16245
Kommentar: