Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: SMEDSJÖN, 627451149554 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: Vår
Kostnad totalt: 8805
Kommentar: