Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: SMEDSJÖN, 627451149554 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 7400
Kommentar: