Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bullerbäcken, V33_3 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 15,00 Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 28470
Kommentar: