Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: KK.21, 13VÅTM98000Kroksj21 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: