Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: KP.01, 13VÅTM97000Klippe01 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: