Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: HD.35, 13VÅTM103000Högv35 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 17,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: