Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: SÅ.14, 13VÅTM101000Senn14 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: