Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: ENASJÖN, 627887 137879 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 30,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt: 0
Kommentar: