Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: MÅLASJÖN, 634215 144126 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt: 0
Kommentar: