Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTERGÖLEN, 627336 147078 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 8,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt: 0
Kommentar: