Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Farabolsån 441, 07VM441 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt: 0
Kommentar: