Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fibbleån 469, 07VM469 Budgetår: 2025
Mängd (ton): 18,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt: 0
Kommentar: