Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Rosendalsån 479, 07VM479 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 0,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt: 0
Kommentar: