Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 70, 16_70 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 4,09 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 12300
Kommentar: