Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 117, 20_117 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 34,90 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 104700
Kommentar: