Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 76, 20_76 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 1,20 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3600
Kommentar: