Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 46, 9_46 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 1,76 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 5310
Kommentar: