Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 11, 43_11 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 6000
Kommentar: