Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 72, 16_72 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 3,80 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 11400
Kommentar: