Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 16, 29_16 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 12000
Kommentar: