Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark/tjärn, 26_20 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 12000
Kommentar: