Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 33, 142_33 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 4,20 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 12600
Kommentar: