Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 8, 17_8 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 4,30 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 12900
Kommentar: