Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 29, 142_29 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 4,70 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 14100
Kommentar: