Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 65, 16_65 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 4,70 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 14100
Kommentar: