Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 48, 20_248 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 4,80 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import