Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 48, 20_248 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 4,80 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 14400
Kommentar: