Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 39, 142_39 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 4,90 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 14700
Kommentar: