Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckzon 71, 35_71 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Doserare Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import