Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckzon 70, 35_70 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 15000
Kommentar: