Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 73, 9_73 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 5,30 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 15929
Kommentar: