Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 125, 20_125 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 5,40 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 16200
Kommentar: