Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 51, 34_51 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 21000
Kommentar: