Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 57, 9_57 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 7,10 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar:
 



Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import