Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 37a, 24_37A Budgetår: 2023
Mängd (ton): 7,30 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 21900
Kommentar: