Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 57, 142_57 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 7,50 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 22500
Kommentar: