Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 41, 24_41 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 7,70 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 23100
Kommentar: